Upis u adresar

Turisticki-adresar.com predstavlja jedinstven internet portal za sve one koj imaju potrebu za informacijama iz turizma, kao i za sve koji žele da pruže informacije o uslugama koje pružaju.

Turisticki-adresar.com je ozbiljno i nezaobilazno marketinško sredstvo turističke industrije i svih onih koji su neki načinom vezani za turizam.

Vaša firma će biti predstavljena sa svim podacima koji upućuju direktno na Vas, kao što su: logotip, detaljni podaci, opis delatnosti…

 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (valid email required)
 

Rezervacije smeštaja:

 1. (obavezno)
 2. (obavezno)
 3. (obavezno)
 4. (obavezno)
 5. (obavezno)
 6. (obavezno)
 7. (obavezno)
 8. (obavezno)
 9. (obavezno)
 

Comments are closed.