DDOR Novi Sad A.D.O. – Novi Sad

U svom radu “DDOR Novi Sad” će maksimalno uvažavati sledeće principe:

– održavanje stabilnosti i sigurnosti poslovanja,
– primena načela i pravila struke osiguranja,
– obezbeđenje ekonomskih interesa ugovarača osiguranja,
– dosledno poštovanje standarda stručnosti i odgovornosti,
– uvođenje i primena novih trendova u delatnosti osiguranja,
– ostvarivanje dobitka,
– puna zaštita interesa akcionara,
– savremenost, preduzimljivost i inovativnost u kreiranju poslovne politike., , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 (0)21 4886 000

Web sajt: www.ddor.rs

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar