InterGroup d.o.o. – TGS – Beograd

TGS™ je brend u posedu kompanije InterGroup, koji obuhvata niz sistemskih poslovnih rešenja, primenjenih u tour guide zoni. Tour guide sistemi predstavljaju komunikaciona sredstva namenjena pre svega turističkim grupama, ali i svim drugim subjektima koji imaju izraženu potrebu za jednosmernom (ili nešto ređe dvosmernom) grupnom komunikacijom. U opštem slučaju,
tour guide sistemi mogu biti klasifikovani u dve kategorije i to Live Guide® i Self Guide® sisteme i rešenja.
Live Guide® sistemi pretpostavljaju personalnog turističkog vodiča (ili nekog drugog grupnog lidera) koji servisira grupu sastavljenu od proizvoljnog broja osoba, na proizvoljnim lokacijama.
Self Guide® sistemi su zapravo automatizovani tour guide sistemi, namenjeni pojedincima ili manjim turističkim grupama vezanim za određenu, unapred definisanu lokaciju.

Kombinovanjem, odnosno zajedničkom aplikacijom ovih dvaju kategorija tour guide sistema dobija se moćan komunikacioni alat, koji svojim korisnicima donosi znatne beneficije u pogledu organizacije, racionalizacije vremena i finansijskih faktora, profesionalnog imidža i drugog.

Kompanija InterGroup, u okvirima TGS™ brenda pruža kompletna tour guide rešenja koja se ogledaju u pripremi i definisanju potreba, nabavci i isporuci definisanih sredstava, te njihovoj implementaciji i uvođenju u eksploataciju., , , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Dušana Vukasovića 35/18, 11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 (0)11 6287 449; +381 (0)63 250 152

Faks: +381 (0)11 6287 541

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar