Rezervat prirode “Pašnjaci Velike Droplje”

U ravnici severnog Banata, na prostranoj aluvijalnoj ravni reke Zlatice, izmedu novokneževacke i krstursko-siriške lesne terase, nalazi se zaštićeno prirodno dobro nazvano “Pašnjaci Velike Droplje”.

Velika Droplja

Velika droplja (Otis tarda) je jedna od najlepših i najvećih ptica Evrope, kojoj preti potpuno nestajanje. U našoj zemlji, na pašnjacima izmedu Mokrina, Jazova i Sajana i kod Banatskog Aranđelova, preostalo je svega tridesetak jedinki. Sačuvajmo ovaj delić iskonskog panonskog predela da bi generacije koje dolaze mogle posmatrati zaneseno šepurenje mužjaka Velike droplje u prolećnom buđenju boja i zvukova ravnice., , , , , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Dositeja Obradovića 8, 23305 Mokrin, Srbija

Telefon: +381 (0)0230 61 162

Faks: +381 (0)0230 61 162

Email: mokrinonline@yahoo.com

Web sajt: www.velikadroplja.com

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar