"Ada"

Turistička Organizacija Opštine Ada


Adresa: Trg Oslobođenja 1, 24430 Ada, Srbija
Telefon: +381 (0)24 855 855

Opština Ada smeštena je u srednjem delu Istočne Bačke, na desnoj obali Tise. Zauzima površinu od 228,6 km² na kojoj živi oko 19000 stanovnika u 5 naseljenih mesta: Ada, Mol, Sterijino, Utrine i Obornjača. Ada se nalazi na veoma povoljnom geografskom položaju, koji joj omogućuje razvoj lovnog, ribolovnog, sportsko-rekreativnog i seoskog turizma.


Nastavite dalje...