"Kovačica"

Gulašijada, Debeljača – Srbija


Dvanaesti put, 14. maja, na vašarištu u Debeljači kod Kovačice, održaće se tradicionalna turističko -kulinarska manifestacija „Gulašijada” Na „Gulašijadi” će učestvovati 65 takmičarskih ekipa u pravljenju goveđeg gulaša, koje će pratiti gosti pobratimljenih mesta iz Mađarske. Najbolji majstori koji se dokažu svojim kulinarskim umećem u pravljenju gulaša, izvornog jela tog kraja, dobiće vredne poklon pakete. [...]


Nastavite dalje...

Turistička Organizacija Opštine Kovačica


Adresa: Maršala Tita 50, 26210 Kovačica, Srbija
Telefon: +381 (0)13 660 460

Kovačica je pitoma južnobanatska varoš koja se nalazi između triju gradova: Beograda, Zrenjanina i Vršca. Opština Kovačica je višejezična zajednica u kojoj žive Slovaci, Srbi, Mađari, Rumuni, Romi i Albanci. Negovanje kulture i tradicije svakog od ovih naroda veoma je karakteristično za ovu sredinu.


Nastavite dalje...