Turistička Organizacija Opštine Alibunar

Raznovrsni prirodni i antropogeni turistički resursi na teritoriji opštine Alibunar omogućuju razvoj različitih vidova turizma: kulturni, manifestacioni, sportsko-rekreativni, izletnički, lovni, ribolovni (kanal DTD), seoski, tranzitni itd. Kao najveći turistički potencijal opštine je destinacija Devojačkog bunara(Deliblatska peščara)., , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Žarka Zrenjanina 4, 26310 Alibunar, Srbija

Telefon: +381 (0)13 641 074

Faks: +381 (0)13 641 074

Email: turistickaal@madnet.rs

Web sajt: www.tooalibunar.org

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar