Turistička Organizacija Opštine Gornji Milanovac

I priroda i istorija bile su, sa turističkog stanovišta, izuzetno darežljive prema rudničko-takovskom kraju. Prva ga je obdarila pitomim, šumovitim planinama, ispresecanim čistim rečicama i potocima – predelom privlačnim u sva četiri godišnja doba. Druga je – slučajem ili sudbinom – smestila u ovaj kraj brojne događaje i ljude iza kojih su ostali sačuvani materijalni i duhovni svedoci. Većina potiče iz perioda od više vekova unazad, a neki, dakako u tragovima, imaju korene u civilizaciji stare Vizantije i Rima. Sve se to, u dobrom broju, na jedan ili drugi način, očuvalo do naših dana, a blagodareći svesti naših novih generacija o vrednosti te baštine, restauriralo, zaštitilo i učinilo ugodnim i korisnim za oko i uho.
Turistička Organizacija ima programe boravka turista na teritoriji opštine i obezbeđuje vodičku službu. Pruža sve informacije vezane za smeštajne kapacitete, cene usluga, komunikacije i turističke lokalitete.
Opština raspolaže sa značajnim brojem soba i kuća za boravak u seoskim domaćinstvima., , , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Vojvode Milana 1/IV, 32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon: +381 (0)32 720 566

Faks: +381 (0)32 720 566

Email: togm@ptt.rs

Web sajt: www.togm.org.rs

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar