Turističko Sportski Centar Opštine Vrnjačka Banja

Turistička organizacija obavlja poslove od opšteg interesa u izradi programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata u skladu sa propisima o planiranju i uređenju prostora za turistička mesta na teritoriji Opštine, unapređenje opštih poslova za prihvat i boravak turista u turističkom mestu, podsticanje i izgradnja pratećih sadržaja javnog karaktera od interesa za turizam i dr., usmeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju aktivnog ambijenta, organizovanje turističke informativno – propagandne delatnosti, kulturnih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma Opštine., ,

Kontakt informacije:

Adresa: Vrnjačka 6/2, 36210 Vrnjačka Banja, Srbija

Telefon: +381 (0)36 611 105

Faks: +381 (0)36 611 106

Email: tsc_vb@ptt.rs

Web sajt: www.vrnjackabanja.co.rs

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar