Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara”

24Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” predstavlja ostatak nekadašnjeg plavnog područja duž donjeg toka reke Begej, očuvanih i raznovrsnih orografskih i hidrografskih ritskih oblika i predstavlja kompleks-mozaik barsko-močvarnih, šumskih, livadskih, stepskih i slatinskih ekosistema sa raznovrsnim i bogatim živim svetom i staništem mnogih endema, subendema, relikata biljnih i životinjskih vrsta panonskog prostora.

26Prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode “Stari Begej- Carska bara” visoko su ocenjene zbog postojanja oko 250 vrsta ptica (od kojih se svih osam evropskih vrsta čaplji gnezde na ovom prostoru), 24 vrsta riba, kao i sisara retkih za ovo područje (vidra, tekunica, šumska-mrka voluharica, divlja mačka i dr.), a od posebnog značaja su i ribnjačka jezera koja se nalaze u zaštitnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra., , , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Beloblatski put bb, 23224 Lukino Selo, Srbija

Telefon: +381 (0)23 884 028

Faks: +381 (0)23 884 029

Email: sb.carskabara@beotel.net

Web sajt: www.ribnjakecka.com

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar