Oglašavanje

Turisticki-adresar.com predstavlja jedinstven internet portal za sve one koj imaju potrebu za informacijama iz turizma, kao i za sve koji žele da pruže informacije o uslugama koje pružaju.

Turisticki-adresar.com je ozbiljno i nezaobilazno marketinško sredstvo turističke industrije i svih onih koji su neki načinom vezani za turizam.

Marketing

• Šta nudimo?
• Prednosti interneta kao marketing medija
• Svetska iskustva
• Oglašavanje
• cenovnik

Šta nudimo?

Za oglašivače:
• Besplatna usluga prijave turističke destinacije i smeštaja
• Mogućnost promene sadržaja svoje ponude po zahtevu administratoru
• Lociranje destinacije putem Google Maps servisa što predstavlja novinu i vrlo efektan način pozicioniranja od strane posetioca
Za posetioce:
• Sadržaj za sve koji žele naći brzu i kvalitetnu informaciju kako provesti svoje slobodno vreme, uz jednostavnu pretragu
• Objedinjen sadržaj ponude svih vidova turizma na jednom mjestu
• neprekidan priliv novih informacija (destinacija)

Prednosti interneta kao marketing medija

Za razliku od ostalih medija (televizija, novine, radio), oglašavanje na internetu ima sledeće karakteristike:
Delotvornost. Reklamne kampanje na internetu višestruko su delotvornije s obzirom na broj posetioca, nego kampanje u klasičnim medijima.
Brzi rezultati. Oglašavanje na našem portalu u vrlo kratkom vremenu povećava posetu vašim web stranicama, a time i prodaju vaših proizvoda i usluga.
Interaktivnost. Oglašivač i korisnik na internetu mogu međusobno dvosmerno komunicirati.
Široki krug posetilaca. Objavljeni oglasi vidljivi su u celom svetu.
Dostupnost. Vaša ponuda vidljiva je 24 časa dnevno.
Ciljana publika. Pojavljivanjem i oglašavanjem na Turističkom adresaru lako se dolazi do ciljane publike. Uopšte, internet populacija je obrazovanija i zaposlenija od proseka, te sa većim primanjima od proseka.

Svetska iskustva

Turizam: Svetski turistički trendovi pokazuju porast potrebe za kratkim putovanjima užeg ili šireg regionalnog smisla.
Oglašavanje: Internet kao medij sve je popularniji te se ukupan iznos novca uloženog u oglašavanje sada već meri u milijardama dolara, a i dalje raste.

Oglašavanje

Oglašavati se mogu pravna i fizička lica, ukoliko načinom oglašavanja nije povređen niti jedan važeći zakon. Odgovornost preuzima oglašivač.
Oglašavanje na stranicama Turističkog adresara može se objaviti na sledeći način:
• oglašavanje banerima
• sponzorisani članak
• pozicija u listanju, prilikom pregledavanja sadržaja pojedine kategorije
• elitni turizam
• ostalo

Oglašavanje banerima

Oglašavanje banerima predstavlja najrasprostranjeniji način oglašavanja u web medijima.
Moguće je postaviti banere u tri različite veličine. Mali baner dimenzija 300 x 100 px, u .jpeg ili .gif formatu veličine do 30kB, baner dimenzija 300 x 250 px, u .jpeg ili .gif formatu veličine do 50kB i veliki baner dimenzija 160 x 580 px u .jpeg ili .gif formatu, veličine do 100kB.
Baneri se postavljaju na vidno istaknuta mesta. Uz baner je “zalepljen” link na stranice oglašivača ili na statičan marketinški sadržaj oglašivača na stranicama Turisticki-adresar.com. Baner može biti objavljen u svakom vremenskom periodu, u vremenu objavljivanja ne kraćem od tri kalendarska meseca.

Pozicije banera

Sponzorisani članak (vest) *na upit

Predstavlja objavljivanje članka usmerenog određenoj ili svim korisnicima stranica Turisticki-adresar.com, u kojem oglašivač predstavlja i oglašava svoje proizvode/usluge, uz koji se objavljuju podaci o oglašivaču i link na njegove stranice.
Objava članka može biti u bilo kojem vremenskom periodu, ne kraćem od 2 dana, niti dužem od 30 dana. Limit na dužinu teksta je 500 reči.

Pozicija u listanju, prilikom pregledavanja sadržaja pojedine kategorije *na upit

Oglašivač može zatražiti, po cenovniku, da njegova ponuda bude izlistana na vodećim mestima u pojedinoj podkategoriji (primer: Smeštaj » Hoteli). Usluga obuhvata i posebno isticanje oglasa (okvir i pozadina u drugoj boji).
Ukoliko korisnik želi biti izlistan direktno i u prostoru kategorije (primer: Smeštaj) rezervisanom samo za komercijalne oglase, potrebno je uplatiti +20% na osnovnu cenu ove usluge.
Trajanje ovog vida marketinga ne može biti kraće od 15 dana.

Atrakcija *na upit

Destinacija može biti istaknuta kao Atrakcija ako to zadovoljava svojom kategorizacijom, ponudom i vrstom usluge. Samo isticanje oznake Atrakcija na stranicama Turističkog adresara naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom.

Ostalo

Posebni uslovi oglašavanja koji nisu navedeni dogovaraju se direktno sa oglašivačem.

Cenovnik

Pozicija banera Dimenzije banera Cena
pozicija 1 160×580 piksela 35 evra/mesečno
pozicija 2 300×250 piksela 20 evra/mesečno
pozicija 3 300×250 piksela 20 evra/mesečno
pozicija 4 300×250 piksela 20 evra/mesečno
pozicija 5 20 evra za odabrani period oglašavanja
pozicija 6 300×100 piksela 10 evra/mesečno
Napomena:

* Minimalni period zakupa banera je tri meseca

Količinski popusti:

Za zakup banera na 6 meseci odobravamo popust 15%
Za zakup banera na 12 meseci odobravamo popust 20%

U cene oglašavanja je uključena izrada banera, teksta sponzorisanog članka (vesti).

Usluge fotografisanja i digitalne obrade fotografija se posebno dogovaraju.

Kontaktirajte nas odmah!