O nama

Katalog TURISTIČKI ADRESAR

(informator turističke privrede)

Usled razvoja domaće turističke industrije i sve većeg prisustva inostranih firmi zainteresovanih za ulaganje u turističke objekte na domaćem tržištu, javilo se veliko interesovanje i potreba za jedinstvenim marketinško-informativnim sistemom koji će na odgovarajući način prezentovati turističke destinacije, hotele, restorane, firme i njihove proizvode, objediniti informacije o njima i pružiti detaljan prikaz o kvalitetu i kapacitetu turističkih mesta.

Katalog TURISTIČKI ADRESAR je upravo to, reklamno informativno izdanje koje služi za prezentaciju turizma, bilo da se radi o organizatorima putovanja, ponudi smeštaja ali i usluga vezanih za turističke objekte do turista, odnosno korisnika turističkih sadržaja.

Pregled takvih informacija omogućava potencijalnim oglašivačima da se nađu u pravom okruženju konkurentskih firmi i na najbolji način predstave svoj rad potencijalnim korisnicima i kupcima njihovih usluga. Katalog TURISTIČKI ADRESAR se izrađuje u obliku Internet kataloga.

Katalog TURISTIČKI ADRESAR se sastoji od tri celine:

INFORMATIVNI DEO – upoznavanje sa pravcima i novim trendovima u kreiranju turističkih destinacija na domaćem i stranom tržištu. Prezentacija domaćih destinacija sa detaljnim opisom, kao i turističke privrede sa fotografijama i osnovnim podacima.

REKLAMNI DEO – marketinško predstavljanje pojedinih destinacija i firmi koje rade na tom području u formi kolornih oglasa (putem banera) ili putem PR tekstova.

INDEKSNI DEO – abecedni indeks firmi – pregled firmi, osnovni kontakt podaci, kao i opis delatnosti i logotip. Indeks proizvoda – klasifikacija firmi po vrsti proizvoda.

INTERNET KATALOG

je baziran na relacionoj bazi podataka čime je omogućeno prikazivanje podataka po više kriterijuma (po nazivu, mestu, proizvodu). Napredne mogućnosti Interneta pružaju oglašivačima mogućnost da predstave svoje proizvode na reklamnim banerima i fotografijama. Internet katalog ima besplatan pristup moguć iz celog sveta. Jednostavan korisnički interfejs omogućava svim korisnicima detaljan uvid u ponudu na tržištu. Sadržaj Internet kataloga se svakodnevno dopunjuje i ažurira.

Izdanje Internet kataloga se radi kao dvojezično izdanje (srpski i engleski jezik).

TURISTIČKI ADRESAR

INTERNET KATALOG NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Sve o turizmu na jednom mestu

»  Partnerstvo i marketinška podrška turističkoj privredi

»  Najdetaljnija baza podataka

»  Jedinstven koncept

»  Podsticanje modernih shvatanja u turizmu

» Predstavljanje i promocija najbolje razvijenih destinacija

» Podizanje nivoa svesti o značaju turizma kao privredne grane

Vaš vodič kroz svet turizma.

Mesto gde se jednostavno morate pojaviti!