Turističko sportska Organizacija Opštine Raška

Osnovne aktivnosti Turističko-sportske organizacije opštine Raška:
1. Obavlja poslove promocije i propagande turizma na teritoriji opštine Raška.
2. Unapređenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u turističkim mestima.
3. Usmeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turističkih ponuda na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju aktivnog turističkog ambijenta u turističkim mestima.
4. Organizovanje turističko-informativne propagandne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma opštine.
5. Vrši izradu programa razvoja turizma i odgovarajućih akata u skladu sa propisima o planiranju i uređenju prostora za turistička mesta na teritoriji opštine., , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Nemanjina 1/2, 36350 Raška, Srbija

Telefon: +381 (0)36 738 670, +381 (0)36 736 085

Faks: +381 (0)36 738 677

Email: office@raska-turizam.rs

Web sajt: www.raska-turizam.rs

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar