Upis u adresar

Svako pravno ili fizičko lice koje poseduje registrovan smeštaj, firmu koja nudi usluge vezane za turizam, na području Srbije i zemalja iz regiona ima priliku BESPLATNO oglašavati svoje usluge na Internet stranicama Turističkog adresara.
Turistički Adresar, osim mogućnosti za dodatno popunjavanje kapaciteta, omogućava Vam i priliku za proširenje ponude, a time i priliku za dodatnu zaradu.
Pošaljite svoj mejl sa osnovnim podacima o smeštaju/uslugama i sarađujte sa portalom
turisticki-adresar.com.

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (valid email required)