“Auto papiri” za put u inostranstvo

Ako na odmor u inostranstvo idete kolima, pre polaska na put spremite sva neophodna dokumenta.
Dobro se raspitajte o saobraćajnim propisima zemlje u koju putujete i onih kroz koje prolazite, jer su u inostranstvu kazne za nesavesne vozače izuzetno visoke. Navodimo Vam dokumenta koja su Vam preko potrebna:

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom, izdaju ga organizacije Auto-moto saveza Srbije (AMSS) i važi tri godine od trenutka izdavanja. Ako vam nacionalna vozačka dozvola istekne pre tog roka, moraćete da izvadite i novu.
Da bi se dobila međunarodna vozačka dozvola potrebni su:
- Zahtev (dobija se u AMK, ovlašćenoj za izdavanje)
- Vozačka dozvola na uvid
- Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (obe strane)
- 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
- Lična karta ili pasoš na uvid
Cena međunarodne vozačke dozvole je 2.000 dinara.

Zelena karta osiguranja
Ovaj dokument u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji i predstavlja dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva. Zelenu kartu izdaje osiguravajuće društvo kod kog je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, a važi do isteka premije obaveznog osiguranja. Dokument važi za teritorije zemalja sa kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, a to su u ovom trenutku sve evropske zemlje osim Rusije. Na teritorijama zemalja u kojima ne važi naša zelena karta (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan) naši vozač su dužni, prilikom ulaska u svaku od tih zemalja, da plate premiju tzv. graničnog osiguranja. Zeleni karton nije potreban za putovanje u Crnu Goru.
Da bi se dobila zelena karta potrebni su:
- Polisa obaveznog osiguranja na uvid
- Saobraćajna dozvola
Cena zelene karte je 2.000 dinara

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu
Ukoliko van zemlje putujete automobilom čiji je vlasnik drugo lice, biće vam potrebna i posebna dozvola za upravljanje vozilom u inostranstvu, koja se takođe izdaje u organizacijama AMSS-a. Važnost ovog dokumenta je, od trenutka izdavanja, najviše 12 meseci, a po zahtevu vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period.
Da bi se dobio ovaj dokument potrebni su:
- Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili ovlašćenjem od suda ili opštine da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu (sudsko ovlašćenje ne sme biti starije od 12 meseci, opštinsko ovlašćenje može biti staro do 6 meseci)
- Obavezno prisustvo korisnika sa pasošem
- Saobraćajna dozvola
- Fotokopija saobraćajne dozvole
- U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je ovlašćenje za korisnika na memorandumu firme, overeno pečatom, sa potpisom ovlašćenog lica
Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500 dinara.

Ovlašćenje za kola kupljena na lizing
Ukoliko ste automobil kupili na lizing, morate imati posebno ovlašćenje lizing kompanije koje vam daje pravo da vozilo pod lizingom koristite van zemlje. U nekim ugovorima o lizingu postoje posebne klauzule koje predviđaju korišćenje vozila van Srbije – ako imate takav ugovor, nije vam potrebno posebno ovlašćenje.

Rezervacije smeštaja:

 1. (obavezno)
 2. (obavezno)
 3. (obavezno)
 4. (obavezno)
 5. (obavezno)
 6. (obavezno)
 7. (obavezno)
 8. (obavezno)
 9. (obavezno)
 

3 Comments For This Post

 1. Goran Says:

  Ako u inostranstvo putujem sa vlasnikom kola jel mi onda netreba ta posebna vozacka za inostranstvo.

 2. jovan Says:

  Potpisivanjem Multilateralnog sporazuma i pristupanjem sistemu registarske oznake, prestaje obaveza da motorna vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije poseduju međunarodnu kartu osiguranja autoodgovornosti – zelenu kartu, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica MA…

  Zemlje potpisnice Sporazuma (MA) u kojima više NIJE OBAVEZNO POSEDOVANJE ZELENE KARTE su:

  Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

 3. jovan Says:

  POSEDOVANJE ZELENE KARTE OBAVEZNO JE kada se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko…

  ŠTO SE CRNE GORE TIČE, KAO I DO SADA ZELENI KARTON NIJE NEOPHODAN ZA PUTOVANJE NA OSNOVU SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE.

Ostavite svoj komentar