Turistička Organizacija Opštine Sombor

Turistička organizacija opštine Sombor je osnovana aprila 2004. godine sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine.
Zadaci turističke organizacije su: unapređivanje turizma u opštini, učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike, unapređenje uslova za prihvat i boravak turista, obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja, organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti, organizovanje manifestacija, unapređenje i promocija izvornih vrednosti i dr., , ,

Kontakt informacije:

Adresa: Trg cara Lazara 1, 25000 Sombor, Srbija

Telefon: +381 (0)25 434 350

Faks: +381 (0)25 434 350

Email: info@visitsombor.org

Web sajt: www.visitsombor.org

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar