Turistička Organizacija Opštine Žagubica

Prirodna bogastva, uz kulturno istorijsko nasleđe, predstavljaju veliki potencijal opštine Žagubica i Homolja za razvoj turizma, a samim tim i sam razvoj opštine, koji tek treba da se iskoriste.

Turistička organizacija opštine Žagubica ima za cilj da zaštiti i očuva te turističke vrednosti i da prezentuje i promoviše iste. Turistička organizacija je usmerena ka pozicioniranju turističkog proizvoda ka domaćem i inostranom tržištu i turističkoj valorizaciji vrednosti Žagubice i Homolja., ,

Kontakt informacije:

Adresa: Maršala Tita br. 25, 12320 Žagubica, Srbija

Telefon: +381 (0)12 643 657

Faks: +381 (0)12 643 657

Email: office@tozagubica.rs

Web sajt: www.tozagubica.rs

Rezervacije smeštaja:

  1. (obavezno)
  2. (obavezno)
  3. (obavezno)
  4. (obavezno)
  5. (obavezno)
  6. (obavezno)
  7. (obavezno)
  8. (obavezno)
  9. (obavezno)
 

Ostavite svoj komentar