"Gornja Koviljača"

SRK “Sunčana reka” – Loznica


Adresa: Gornja Koviljača, 15 316 Loznica, Srbija
Telefon: + 381 (0)15 822 250

Na desnoj obali reke Drine, u sedištu gučevskog raseda, između planine Gučevo (Republika Srbija) i Majevice (Republika Srpska), u Gornjoj Koviljači, nalazi se SRK “Sunčana Reka” (površine 4ha). Turistički kompleks “Sunčane Reke” čine: kućice za smeštaj gostiju (1/1, 1/2, 1/3 i 1/4,- 54 ležaja), vila “Sunčana Reka” sa dva apartmana, restoran – Nacionalna kuća (135 [...]


Nastavite dalje...